Sub Bidang Kerjasama

Sub Bidang Kerjasama

11 January 2016 Admin
Kepala Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub-Bidang Kerjasama penanaman modal mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
2. menyiapkan bahan kerjasama penanaman modal;
3. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kerjasama penanaman modal menyusun bahan rumusan evaluasi perkembangan kerjasama penanaman modal;
4. melaksanakan pembuatan laporan.